25 sierpnia, 2019

Gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat