25 sierpnia, 2019

Granice moje języka są granicami mojego świata